SLOVO: tidskrift för slaviska språk, litteraturer och kulturer

Skärmklipp 2021-05-07 22.39.45.png

Slovo är en webbaserad, referentgranskad, akademisk tidskrift om språk, litteratur och kultur i det slaviska språkområdet, som ges ut av institutionen för moderna språk. I tidskriften hittar du också nyheter om aktiviteter inom slaviska språk på institutionen och en årlig förteckning över publikationer av slavister knutna till Uppsala universitet.

Se tidskriftens hemsida här.