top of page

SLOVO: tidskrift för slaviska språk, litteraturer och kulturer

Skärmklipp 2021-05-07 22.39.45.png

Slovo är en webbaserad, referentgranskad, akademisk tidskrift om språk, litteratur och kultur i det slaviska språkområdet, som ges ut av institutionen för moderna språk. I tidskriften hittar du också nyheter om aktiviteter inom slaviska språk på institutionen och en årlig förteckning över publikationer av slavister knutna till Uppsala universitet.

Se tidskriftens hemsida här.

bottom of page