top of page
Slavica Gothoburgensia

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Göteborg universitet som ingår i Acta Universitatis Gothoburgensis

Slavica Lundensia

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Lunds universitet

Stockholm Slavic Papers

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Stockholms universitet

Stockholm Slavic Studies  

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Stockholms universitet

Stockholm Studies in Russian Literature

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Stockholms universitet

Studia Slavica Upsaliensia

Publikationsserien av vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar vid Uppsala universitet som ingår i Acta Universitatis Upsaliensis

bottom of page