top of page

Doktorandkurser

En översikt av doktorandkurser i slaviska språk och kulturer

 

Doktorandkurser eller forskarutbildningskurser är öppna för dig som redan går en doktorandutbildning på något universitet.

Vill du läsa en sådan kurs på ett annat universitet än ditt eget, kontaktar du enklast studierektorn för forskarutbildning (eller motsvarande person) på din institution för att sedan kontakta den institution som ger kursen.

 

Här nedan beskrivs kurser som ges på olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Vissa ges regelbundet, andra bara vid behov. Därför är det viktigt att du kontaktar personer både på din egen institution och på den institution som ger doktorandkursen. Kanske är ni flera doktorander som skulle vilja gå den samtidigt? Om inte, kan kurser ibland också ges som läskurser. Då får du några timmar med kursansvarig, och får läsa in den på egen hand för övrigt.

 

 

 

 

 

 

 

Kurser uppdelade per lärosäte

 

Här nedanför har vi lagt kurserna uppdelade per lärosäte. Som nämnts ovan är det inget hinder för att du som doktorand ska få gå kursen, utan det är för att göra det mer överskådligt.

Observera att kursen Vetenskaplig teori och metod inom slaviska språk samordnas via Uppsala universitet men är en lärosätes-överskridande kurs. Den planeras till vårterminen 2025.

 

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Uppsala universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Doktorandkurser_bild1.jpg
bottom of page