top of page

Så här blir du medlem

Kom med!

Vänd dig till ordförande först

Man blir medlem i Svenska slavistförbundet genom att först vända sig till ordförande Antoaneta Granberg (antoaneta.granberg@sprak.gu.se) och sedan väljas in av styrelsen.

Betala årsavgift sedan

Årsavgiften är fortfarande 520 SEK för medlemmar med heltidsanställning och 345 SEK för övriga. Sammanboende medlemmar som bara vill ha ett exemplar av Scando-Slavica betalar 150 SEK (reducerad avgift: 120 SEK).

 

Förbundets plusgirokonto är 82 86 32 – 0. Som betalningsmottagare anges Svenska slavistförbundet. Skriv ditt namn och ”medlemsavgift ÅRTAL” under ”Meddelanden” även vid elektronisk insättning. Vi ber vänligen er att sätta in pengarna på plusgirokontot senast den 30 april varje år.

I avgiften ingår betalning för Scando-Slavica volym 67, medlemskap i Nordiska slavistförbundet och medlemskap i Svenska slavistförbundet. Årets första nummer av Scando-Slavica kommer preliminärt att skickas ut i slutet av maj, men enstaka artiklar kommer eventuellt att publiceras redan tidigare på tidskriftens webbplats, https://www.tandfonline.com/toc/ssla20/current.

 

En av förutsättningarna för att fortsätta täcka kostnaderna för Scando-Slavica i framtiden är att vi har kvar våra medlemmar och också kan värva nya medlemmar, så prata gärna med kolleger som ännu inte är med i förbundet och tipsa dem om att vi finns!

Meddela också så snart ni kan direkt till kassören (per.ambrosiani på umu.se) om ni har ändrat postadress: alla avgifter måste in, sedan ska förlaget informeras och betalas innan tidskriften skickas till er. Om du glömmer eller blir försenad med att betala avgiften kommer du tyvärr inte att få Scando-Slavica i tid.

bottom of page