top of page

Irina Malaxos disputerade

Denna vår fick Slaviska avdelningen vid Stockholms universitet en doktor i litteraturvetenskap och en doktor i språkvetenskap. Den 28 april disputerade Irina Malaxos på en avhandling om kärleksfulla vokativformer i ryska. Hon använde korpuslingvistiska metoder för att undersöka dessa former i skönlitteratur. Avhandlingen går att läsa här.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska meddelar på sin sida att Cecilia Dilworth disputerade fredagen den 9 december 2022. Cecilia Dilworth doktorand vid Slavisk

bottom of page