top of page

En översikt av doktorandkurser i slaviska språk och kulturer

Uppdaterat: 27 sep. 2022

Doktorandkurser eller forskarutbildningskurser är öppna för dig som redan går en doktorandutbildning på något universitet.

Vill du läsa en sådan kurs på ett annat universitet än ditt eget, kontaktar du enklast studierektorn för forskarutbildning (eller motsvarande person) på din institution för att sedan kontakta den institution som ger kursen.


Här nedan beskrivs kurser som ges på olika universitet och högskolor runt om i Sverige. Vissa ges regelbundet, andra bara vid behov. Därför är det viktigt att du kontaktar personer både på din egen institution och på den institution som ger doktorandkursen. Kanske är ni flera doktorander som skulle vilja gå den samtidigt? Om inte, kan kurser ibland också ges som läskurser. Då får du några timmar med kursansvarig, och får läsa in den på egen hand för övrigt.


Kurser uppdelade per lärosäte


Här nedanför har vi lagt kurserna uppdelade per lärosäte. Som nämnts ovan är det inget hinder för att du som doktorand ska få gå kursen, utan det är för att göra det mer överskådligt.

Observera att kursen Vetenskaplig teori och metod inom slaviska språk samordnas via Uppsala universitet men är en lärosätes-överskridande kurs. Den planeras till vårterminen 2023. 

Göteborgs universitets doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentar

Introduktion till annat slaviskt språk

SLAF320

7,5

Kan även ges som fördjupade studier i annat slaviskt språk.

Lingvistikens utveckling samt viktigare riktningar och skolor

SLAF321

7,5

Innehållet rör slaviska språk.

Litteraturhistoria

SLAF311

10

Innehållet rör slaviska språk.

Litteraturvetenskaplig teori och metod

SLAF310

7,5

Innehållet rör slaviskspråkiga områden.

Språkhistoria

​SLAF322

10

Innehållet rör slaviska språk.Lunds universitets doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentar

Den ryska modernismen från 1890-1928 – från silveråldern till avantgardet

​LIVR37

15

Fördjupning i rysk litteraturvetenskap

LIVR22

15

Rysk film

LIVR36

15Uppsala universitets doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentar

Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst

​5RY052

7,5

Modern slavisk språkvetenskap

7,5

Under utveckling

Slavisk kultur- och idéhistoria (valda teman)

7,5

​Under utveckling

Slavisk litteraturteori

7,5

​Under utveckling

Slavisk språkhistoria

7,5

​Under utveckling


Stockholms universitets doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentar

Litteraturvetenskaplig teori och metod med slavisk inriktning

7,5

Modern slavisk språkvetenskap

7,5

Semantik och pragmatik – slaviska språk

​7,5

​Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap

7,5

Normalt ges del 1 på ma(gi)sternivå och del 2 på doktorandnivå. Kan inriktas på ryska, polska eller tjeckiska.


Umeå universitets doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentarHögskolan Dalarnas doktorandkurser

Kursens namn

Kurskod

Hp

Ev. kommentar

Stalintidens ideologi och estetik

ARY23F

10

Den ryska modernismen och revolutionen

10

Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

10


114 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page