top of page

Medlemsförmåner

Slavistförbunden i Norden är den sammanhållande länken mellan alla oss som studerar, arbetar med eller skriver om slaviska språk och områden.

I medlemsavgiften ingår

  • betalning för Scando-Slavica (två nummer per år)

  • medlemskap i Nordiska slavistförbundet

  • medlemskap i Svenska slavistförbundet.

Tidskriften Scando-Slavica är en internationellt erkänd och kollegialgranskad tidskrift som speglar såväl forskningen i Norden som resten av världen. 

Nordiska slavistförbundet ordnar konferenser för alla slavister vart tredje år, där ny forskning presenteras och nya böcker finns utställda.

Svenska slavistförbundet bidrar till den nordiska konferensen samt samlar in och granskar förslag på presentationer till världskongressen vart femte år. Dessutom fixar vi denna webbplats!

Vad får du för pengarna?
1

Internationella nätverk

Du får diskutera och utbyta tankar med kolleger i andra länder.

2

Publik för din forskning

Du får flera tillfällen att presentera din forskning och få återkoppling från andra än de vanliga kollegerna.

3

Tips på ny läsning

I våra tidskrifter får du senaste nytt inom slavistiken, och på webbplatsen tips om nya böcker.

bottom of page