top of page

Välkommen

​till Svenska slavistförbundets 

webbplats!

Slavistförbunden i Norden samlar intresserade, kunniga människor med yrkesintresse för slavistiken, alltså det som rör slaviskspråkiga länder.

Vi, svenska slavister och lärare i slaviska språk vid Sveriges lärosäten, fördömer Rysslands oprovocerade och brutala invasion av sitt fredliga grannland Ukraina i syfte att förinta dess demokrati och statsbildning.

Vi fördömer också det missbruk av språk, historia och kultur som länge pågått i ryska statskontrollerade medier och som förberett marken för denna exempellösa attack mot civilisation och människovärde och som fortfarande pågår i syfte att rättfärdiga den.

 

Slutligen fördömer vi den repression av civilsamhället som pågår i Ryssland självt. Många av oss arbetar dagligen med att sprida kunskaper i det ryska språket, rysk litteratur och rysk kultur. Detta arbete har nu blivit mycket svårare, men också viktigare än någonsin.

 

Vi uppmanar den ryska statsledningen att omedelbart upphöra med sina krigshandlingar och uttrycker vårt fulla stöd för Ukraina och dess folk i denna svåra stund.

Uttalande från Svenska slavistförbundet

Fästpunkt Nyhet

Slaviska institutioner på sociala media:

Ledigt slavistjobb

Nya lediga jobb brukar publiceras i facebookgruppen
FORUM för svenska slavister

  • b-youtube
  • Slaviska-facebook

LÄROSÄTEN MED SLAVISK UTBILDNING

1024px-Göteborgs_universitet_(huvudbyggnad).jpg

Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet kan du studera ryska, ukrainska och även fornkyrkoslaviska som är en del av slaviska medeltidsstudier.

HögskolanDalarnas huvudentré

Högskolan Dalarna

Vid Högskolan Dalarna erbjuds ryska från nybörjarnivån upp till kandidatnivån. Alla kurser är nätbaserade.

Image by Samuel Bryngelsson

Lunds  universitet

Vid Lunds universitet kan du läsa nybörjarkurs i ukrainska och studera polska och ryska. Här på Språk- och litteraturcentrum kan du även studera ämnet Öst- och centraleuropakunskap som täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien och Slovakien och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Belarus samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien.

Umeå universitets huvudbyggnad

Umeå  universitet

Vid Umeå universitet kan du studera ryska på grundnivå, såväl nybörjarkurser som fortsättningskurser. De flesta ges på distans.

Image by Jon Flobrant

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns kurser i polskaryska och tjeckiska från nybörjare till forskarnivå samt ukrainska I och II (nybörjar- och fortsättningskurs, 60 hp). Du kan även läsa kurser om Ukrainas, Rysslands, Polens och Tjeckiens historia, samhälle, litteratur, kultur- och idéhistoria etc, utan kunskaper i ukrainska, ryska, polska eller tjeckiska.

Philologicum, språkinstitutionernas centrum vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning på grundnivå och avancerad nivå i bulgariska, polska, ryska och serbiska/kroatiska/bosniska. Här kan du även läsa ett Masterprogram i ryska språket i internationella relationer (utan förkunskaper och påbyggnad på filosofie kandidatexamen i ryska). Här finns även Modersmålslärarutbildning i serbiska/kroatiska/bosniska samt polska.

bottom of page