1/4

Välkommen

​till Svenska slavistförbundets 

webbplats!

Slavistförbunden i Norden samlar intresserade, kunniga människor med yrkesintresse för slavistiken, alltså det som rör slaviskspråkiga länder.

Kommande evenemang

Nordiska Slavistmötet
augusti 2022

Slaviska institutioner på sociala media:

Ledigt slavistjobb

Nya lediga jobb brukar publiceras i facebookgruppen

FORUM för svenska slavister

  • b-youtube
  • Slaviska-facebook

LÄROSÄTEN MED SLAVISK UTBILDNING

1024px-Göteborgs_universitet_(huvudbyggnad).jpg

Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet kan du studera ryska, ukrainska och även fornkyrkoslaviska som är en del av slaviska medeltidsstudier.

HögskolanDalarnas huvudentré

Högskolan Dalarna

Vid Högskolan Dalarna erbjuds ryska från nybörjarnivån upp till kandidatnivån. Alla kurser är nätbaserade.

Image by Samuel Bryngelsson

Lunds  universitet

Vid Lunds universitet kan du studera ryska, och komplettera din språkkompetens med kunskaper i rysk kultur, historia, politik och samhällsliv. Här på Språk- och litteraturcentrum kan du även studera ämnet Öst- och centraleuropakunskap som till stor del är fokuserat på Ryssland och på regioner med starkt ryskt inflytande.

Umeå universitets huvudbyggnad

Umeå  universitet

Vid Umeå universitet kan du studera ryska på grundnivå, såväl nybörjarkurser som fortsättningskurser. De flesta ges på distans.

Image by Jon Flobrant

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns kurser i ryska, polska och tjeckiska från nybörjare till forskarnivå. Du kan även läsa kurser om RysslandsPolens och Tjeckiens historia, samhälle, litteratur, kultur- och idéhistoria etc, utan kunskaper i ryska, polska eller tjeckiska.

Philologicum, språkinstitutionernas centrum vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning på grundnivå och avancerad nivå i bulgariska, polska, ryska och serbiska/kroatiska/bosniska. Här kan du även läsa ett Masterprogram i ryska språket i internationella relationer (utan förkunskaper och påbyggnad på filosofie kandidatexamen i ryska). Här finns även Modersmålslärarutbildning i serbiska/kroatiska/bosniska samt polska.